• A1出入口建筑:老山骨灰堂 , 八宝山人民公墓 , 北方旧货交易市场
 • A1出入口公交 337 , 389 , 728, 373,
 • A2出入口建筑:老山骨灰堂 , 八宝山人民公墓 , 北方旧货交易市场
 • A2出入口公交 337 , 389 , 728, 373,
 • C1出入口建筑:市人民检察院 , 中国国际广播电台 , 市高级人民法院
 • C1出入口公交 620 , 373 , 337 , 369 , 728
 • C2出入口建筑:市人民检察院 , 中国国际广播电台 , 市高级人民法院
 • C2出入口公交 620 , 373 , 337 , 369 , 728
 • B1出入口建筑: 八宝山人民公墓
 • B1出入口公交 620
 • B2出入口建筑: 八宝山人民公墓
 • B2出入口公交 620
 • D出入口建筑:市人民检察院 , 中国国际广播电台 , 市高级人民法院
 • D出入口公交 337 389 728 373