• A出入口建筑:崇文门内大街 , 新侨饭店 , 北京同仁医院
  • A出入口公交 特2 , 9 , 59, 44, 673, 723 , 111 , 110 , 106 , 116 , 41
  • C出入口建筑:崇文门东大街 , 哈德门饭店 , 明城墙遗址公园
  • C出入口公交 43 , 44 , 12
  • B出入口建筑:北京站西街 , 北京邮政博物馆 , 市一二五中
  • B出入口公交 106 , 110, 116, 684, 685, 25,
  • D出入口建筑:崇文门西大街 , 新世界商场 , 前门中学
  • D出入口公交 12 , 9 , 60 , 103 , 104 , 22