• A出入口建筑: 中国工艺美术学院 , 百盛购物中心
  • A出入口公交 特4 , 44 , 387,
  • C出入口建筑:国家广播电影电视总局 , 中国教育电视台
  • C出入口公交 1 , 4 , 37 , 52 337 728 802 937 46 732
  • B出入口建筑: 中国国际旅行总社 , 中国人民银行总社 , 百盛购物中心 , 中国工艺美术学院
  • B出入口公交 337 , 389, 621, 622, 728, 817,
  • D出入口建筑:国家广播电影电视总局 , 中国教育电视台
  • D出入口公交1 , 4 , 37 , 52 337 728 802 937 46 732