• A1出入口建筑: 城乡贸易中心 , 新兴宾馆
 • A1出入口公交 613 , 728 , 370, 68, 373, 620, 624, 38, 836, 817, 323, 运102, 运108, 运201, 运202, 运103, 624, 944, 968, 40, 704, 374, 944支
 • A2出入口建筑: 城乡贸易中心 , 新兴宾馆
 • A2出入口公交 613 , 728 , 370, 68, 373, 620, 624, 38, 836, 817, 323, 运102, 运108, 运201, 运202, 运103, 624, 944, 968, 40, 704, 374, 944支
 • B1出入口建筑: 中国科学信息研究所 , 国家工程技术图书馆 , 科学技术部 , 科技日报 , 科苑书城
 • B1出入口公交 33 , 57 , 1, 40, 52, 68, 4, 613, 728, 32, 308, 605, 802, 374, 624, 836, 968, 817, 944, 运102, 运202, 运108
 • C1出入口建筑:华鹰大厦 , 京西宾馆,海军大院
 • C1出入口公交 1 , 4 , 52 , 68, 40, 802, 728
 • C2出入口建筑:华鹰大厦 , 京西宾馆,海军大院
 • C2出入口公交 1 , 4 , 52 , 68, 40, 802, 728
 • D1出入口建筑:海军大院
 • D1出入口公交 68 , 212 , 337 , 624, 308, 373, 620 370 728 335 605 609
 • D2出入口建筑:华鹰大厦 , 京西宾馆海军大院
 • D2出入口公交 68 , 212 , 337 , 624, 308, 373, 620 370 728 335 605 609
 • B2出入口建筑: 中国科学信息研究所 , 国家工程技术图书馆 , 科学技术部 , 科技日报 , 科苑书城
 • B2出入口公交 33 , 57 , 1, 40, 52, 68, 4, 613, 728, 32, 308, 605, 802, 374, 624, 836, 968, 817, 944, 运102, 运202, 运108