• A1出入口建筑:北京急救中心,北京市教育委员会,格兰云天大酒店
 • A1出入口公交 7 , 14
 • A2出入口建筑:北京急救中心,北京市教育委员会,格兰云天大酒店
 • A2出入口公交 7 , 14
 • C1出入口建筑:北京和平门全聚德烤鸭店
 • C1出入口公交 7 , 102 , 826 , 337 , 808 , 特7
 • C2出入口建筑:北京和平门全聚德烤鸭店
 • C2出入口公交 7 , 102 , 826 , 337 , 808 , 特7
 • B1出入口建筑:和平门菜市场
 • B1出入口公交 7 , 102 , 826 , 337 , 808 , 特7
 • B2出入口建筑:和平门菜市场
 • B2出入口公交7 , 102 , 826 , 337 , 808 , 特7
 • D1出入口建筑:中兴酒店 , 中国集邮总公司
 • D1出入口公交15 , 25
 • D2出入口建筑:中兴酒店 , 中国集邮总公司
 • D2出入口公交15 , 25