• A出入口建筑 北三环东路 , 中国银行 , 中兴客运公司
  • A出入口公交 特8 , 300 , 302 , 731 , 117 , 718 , 735 , 839 , 464 , 运通104
  • C出入口建筑 和平里西街 , 朝阳师范附小 , 国家计量出版社
  • C出入口公交 125
  • B出入口建筑 北三环东路 , 宝丰商场 , 金城出版社
  • B出入口公交 特8 , 300 , 671 , 735 , 718 , 207 , 367 , 117
  • D出入口建筑 和平里西街 , 毛纺科学研究院 , 中华医学管理学会
  • D出入口公交 125