• A出入口建筑:北土城东路 , 全国市长培训中心 , 北京入境检验检疫局
  • A出入口公交 464 , 125
  • C出入口建筑:樱花园西街 , 安贞雅园 , 胜古北里
  • C出入口公交 464
  • B出入口建筑:樱花园西街 , 樱花园 , 元大都城垣遗址公园
  • B出入口公交 125 , 101, 464