• A出入口建筑: 西便门外北路
 • A出入口公交 4 , 37 , 52, 205夜, 728, 1 19 46 56 732 15 209夜
 • B出入口建筑:国家海洋局 , 北京市建筑设计研究院 , 北京市规划委员会
 • B出入口公交 15 , 19 , 46, 56, 732, 823
 • C1出入口建筑:市三十三中
 • C1出入口公交 52 , 337 , 717 , 308, 114


 • C2出入口建筑:国家广播电影电视总局
 • C2出入口公交 19 , 49 , 56 , 732, 46, 823
 • D1出入口建筑:复兴商业城,中化大厦
 • D1出入口公交 1 , 4 , 37 , 52 , 337 , 728 , 802 , 937 , 46 , 732
 • D2出入口建筑:复兴商业城,中化大厦
 • D2出入口公交 1 , 4 , 37 , 52 , 337 , 728 , 802 , 937 , 46 , 732