• A出入口建筑:毛主席纪念堂,东来顺,北京百龙天安商城,市公安局,市国家安全局
  • A出入口公交 2 , 5 , 20, 22, 120, 9, 44, 209, 110, 808, 特2, 48, 729, 744
  • C出入口建筑:箭楼 , 老舍茶馆
  • C出入口公交 2,20,120,44 ,48,21 ,808 ,特2,53 ,203夜 ,20 ,9 ,22 ,66 ,729
  • B出入口建筑:老车站商场 , 箭楼
  • B出入口公交 803, 特4, 9, 17, 729, 59, 22,