• A出入口建筑 张自忠路 , 和敬公主府 , 欧阳予倩故居
  • A出入口公交 116 , 106 , 684 , 13 , 115电车 , 118 , 113 , 701 , 823
  • C出入口建筑 中国银行 , 平安发展大厦
  • C出入口公交 116 , 106 , 684 , 13 , 115电车 , 118 , 113 , 701 , 823
  • B出入口建筑 东四十条 , 东城区卫生局 , 东城区审计局
  • B出入口公交 116 , 106 , 684 , 13 , 115电车 , 118 , 113 , 701 , 823
  • D出入口建筑 张自忠路 , 北京市第一幼儿园
  • D出入口公交 116 , 106 , 684 , 13 , 115电车 , 118 , 113 , 701 , 823